Skip til hoved indholdet
Skip til hoved indholdet

Efterværn

Efterværn

- i det tværkommunale samarbejde

Anbringende kommune skal i samarbejde med den unge, der er anbragt, afgøre, hvilken form for støtte og vejledning, der skal ydes med hensyn til bolig, uddannelse og arbejde samt personlig rådgivning i forbindelse med ophør af en anbringelse ved det fyldte 18 år. Dette skal angives i handleplanen senest seks måneder før den unge fylder 18 år. Anbringende kommune skal kontakte opholdskommunen og lave enten en overdragelse af sagen (såfremt anbringende og stedlig kommune ikke er den samme kommune) – eller evt. aftale om at anbringende kommune beholder sagen – såfremt de kan blive enige om det. Såfremt sagen overdrages er det den nye (opholdskommunen) skal der tage stilling til evt. efterværn. Efterværnet kan tildeles eller genetableres frem til den unge fylder 23 år, hvis den unge fortryder at have afvist støtte, eller hvis den unges situation ændrer sig, så der senere bliver brug for støtte, eller for at støtten genetableres.