Skip til hoved indholdet
Skip til hoved indholdet

Uddannelse

Uddannelse

Specialiserede plejefamilier skal i henhold til lov om social service, deltage i løbende uddannelsesdage. I loven fremgår det, at alle plejefamilier uanset type (almen, forstærket eller specialiseret) skal deltage i to dage - men at for de specialiserede plejefamilier gælder det at de udover de to dage skal deltage "yderligere". I vores tværkommunale samarbejde har vi besluttet at de som minimum skal deltage i min fire hele dage som er det antal dage kommuner i sin tid blev mere finansieret med (tilbage i 2011 med indførelsen af barnets reform). Deltagelse gælder for begge plejeforældre (hvis der er to) da det er en fælles opgave der skal løses med plejebørn.

Så udover de dage I som plejefamilie tilbydes undervisning i, planlægger jeg to dage om året hvor I undervises i alt fra lovgivning til mentalisering, low arousal, traumer og pædagogiske behandlingsmetoder. Alle emner der er relevante ift. jeres arbejde som specialiseret plejefamilie.  

Undervisningen varetages af en ekstern underviser og fremgår som regel i Bagsværd på Søgård. Datoerne fremgår her på hjemmesiden, når undervisningen er planlagt. Husk at sætte kryds i kalenderen da det er obligatorisk at deltage for begge plejeforældre (medmindre der er særlige grunde, der taler for at begge ikke kan deltage). Husk I kan søge om lønkompensation såfremt en af jer må tage fri fra arbejde og har et løntab ved deltagelse. Det søger I om hos jeres kommunale familieplejekonsulent.

Den første uddannelsesdag er afholdt den 1. oktober på Lyngby Vandrerhjem i Raadvad hvor vi havde besøg af Rikke og Lennart fra Center for Mentalisering. Den næste dato var planlagt til den 26. november men er pga. corona, udskudt til næste år. Der kommer nærmere information om dato.